Flickor leker med elden

Många ungdomar leker med ljus, tändare och tändstickor. Men det gäller mest flickor.
Publicerad

– Tonårsflickor är mer benägna än tonårspojkar att leka med eld. Flickor röker mer, och det verkar som om de därför oftare håller på med tändare och ljus, säger Renée Perrin-Wallqvist, som nyligen doktorerat i psykologi vid Lunds universitet. Hon har intervjuat ett hundratal gymnasieungdomar om deras lek med eld.

Tonårspojkar säger att lek med eld är barnsligt och något som de klarade av när de var yngre. Både pojkar och flickor förknippar dock lek med eld med leda och tråkighet.

– Kanske är det därför vi ser könsskillnaderna, säger Renée Perrin-Wallqvist. Flickorna fikar, röker och pratar oftare, medan pojkarna tycks vara aktivare på sin fritid, med olika slags sporter.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor