Vilka kom först till Grönland?

Publicerad

**Fråga:** Jag har just sett att Erik Röde omnämns i Nationalencyklopedin som Grönlands upptäckare. Men var inte eskimåerna där före honom? Och visst kom väl de första grönlänningarna från norra Nordamerika?

*Arktisk turist*

**Svar:** Den norske vikingen Erik Röde seglade västerut från Island år 985 och kom till Grönland. Men han var inte där först, inte heller de inuiter som bor där i dag och som betraktas som öns ursprungsbefolkning.

För bara ett par månader sedan publicerades en forskningsrapport i Nature som bygger på genetiska studier av en fyratusen år gammal grönländsk man, som hittades vid en bosättning tillhörande saqqaq-kulturen på öns västkust. Detta folk är det äldsta på Grönland som forskarna känner till, och de bodde på ön från omkring år 2750 före vår tideräkning och drygt två tusen år framåt.

Ett hårstrå från mannen, kallad Inuk, analyserades genetiskt av danska forskare, och intressant nog visade han sig inte vara särskilt nära släkt med vare sig dagens inuiter på Grönland eller något av indianfolken i Nordamerika. Hans arvsmassa var i stället mest lik de nomader som i dag bor i nordöstra Sibirien, norr om Kamtjatka.

Med kunskap om normal mutationstakt kunde forskarna beräkna att mannens förfäder skildes från sina närmaste nu levande släktingar omkring år 3500 före vår tideräkning, långt senare än de invandringar som ledde till att Nord- och Sydamerika befolkades. Av okänd anledning tog sig saqqaq-förfäderna tämligen snabbt österut över Nordamerika och till den grönländska västkusten där de stannade.

Av Inuks arvsmassa kan utläsas att han antagligen hade blodgruppen A Rh+, att han hade bruna ögon och tjockt svart hår, anlag för skallighet och en kort satt kropp.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor