Annons

Kvinnlig rekryterare var positivt för kvinnor med lägre kompetensnivå, för kvinnor med hög kompetensnivå var det tvärtom negativt.

Bild: 
Getty images

Kvinnor hjälpte inte kvinnor att krossa glastak

Kvinnlig rekryterare är ingen fördel för kvinnor som vill ta sig in på en stor mansdominerad arbetsplats i USA. Mark Granberg, som sett att svenska män diskrimineras från kvinnodominerade jobb, tycker dock inte att resultatet kan appliceras på Sverige.

Annons

Publicerad:

2021-06-29

Kvinnor pluggar oftare vidare vid universitetet, men utgör ändå bara en tredjedel av Sveriges professorer. Kvinnliga vd:ar är ännu ovanligare, fyra av fem är män. En teori till varför det ser ut så och varför kvinnor har svårt att ”krossa glastaket” är att män helst anställer män.

En amerikansk studie, publicerad i Social Forces, undersökte effekten av att matcha kvinnliga jobbkandidater med kvinnliga rekryterare, för att se om det gav bättre utfall för jobbsökande kvinnor.

Hjälp att inte falla genom glasgolvet

Genom att analysera data från ett stort mansdominerat företag där 70 procent av de anställda var män, kom forskarna fram till att kvinnliga rekryterare inte verkar vara till någon hjälp för kvinnor som försöker krossa glastak – snarare tvärtom. Däremot kan kvinnliga rekryterare hjälpa kvinnor med låg kompetens att inte falla genom glasgolvet.

Forskaren Lauren A. Rivera och hennes kollegor vid Northwestern University i USA fokuserade på hur det gick när 84 kvinnor och 166 män, samtliga högskolestudenter från en och samma handelshögskola, sökte jobb på det mansdominerade företaget. Alla studenter garanterades minst två jobbintervjuer, med två olika personer, som därefter betygsatte den jobbsökande. De som gick vidare blev intervjuade av två till sex personer, som också satte betyg. Alla intervjufrågor var öppna och svaren bedömdes subjektivt.

Forskarna hade data på rekryterarnas kön och kunde därför undersöka vilken betydelse könet hade för det betyg som den jobbsökande tilldelades. De kunde också se hur de olika rekryterarnas betyg på samma individ skilde sig åt. Att få en kvinnlig rekryterare var positivt för kvinnor som uppfattades ha låg kompetens, men för jobbsökande kvinnor med hög uppfattad kompetensnivå var det tvärtom negativt.

Det fanns också ett mönster i hur kvinnor bedömde kvinnliga jobbsökanden. Kvinnorna var signifikant minde benägna än män att sätta högsta respektive lägsta helhetsbetyg för kvinnliga jobbsökanden. Forskarna kontrollerade för hur de bedömt manliga sökanden och såg där att kvinnorna gett mycket höga samt mycket låga poäng till männen.

Män sållades bort i svensk studie

Mark Granberg är forskare i nationalekonomi vid Linköpings universitet och har själv studerat steget före jobbintervjun – vilka som blir kallade till intervju. I en studie som publicerades tidigare i år visade han att mäns ansökningar sållas bort när de söker jobb i kvinnodominerande yrken. Särskilt svårt var det för män som sökte jobb som städare. Han visade också att kvinnor som sökte jobb i typiskt mansdominerade branscher inte sållades bort i det steget.

Den nya amerikanska studien sticker ut på så vis att forskarna har undersökt en etapp i rekryteringsprocessen som vanligtvis inte studeras – själva intervjun. Mark Granberg är ändå något skeptisk till den amerikanska studiens utförande.

– Den här studien har gjorts på ett enda stort företag, som dessutom är anonymt. Det hade varit intressant att se hur olika företag med olika könsfördelning bedömde de jobbsökande, säger han.

Inte jämförbart med svensk arbetsmarknad

Han vill heller inte dra några slutsatser eftersom vi inte vet hur det skulle ha sett ut om studien hade varit gjord på svenska förhållanden.

– Men om man tittar på tidigare forskning så är det tydligt att det sker diskriminering mot minoritetskönet i branscher. Jag skulle ändå vara försiktig med att generalisera för mycket. Vi har en rätt så annorlunda arbetsmarknad i Sverige, säger han.

Allt fler kvinnor på toppen

De flesta höginkomsttagare är män, men andelen kvinnor har ökat kraftigt sedan 1970-talet. 

2018-03-12

Ju mer vab desto lägre lön – för pappor

Pappa med sjukt barn

Mammor vabbar ungefär dubbelt så mycket som pappor.

2015-09-23

Skilsmässa efter kvinnans kliv i karriären

Trött karriärskvinna

Kvinnor som gör karriär bryter fortfarande mot normen, det framgår av en ny studie som visar att kvinnors karriärsprå

2017-02-27

Första barnet hämmar mammans karriär

kvinna pysslar om sjukt 5-årigt barn i sängen

Efter att kvinnor blivit mammor har de mer sällan en nyckelposition med hög lön på jobbet, medan pappans karriär klar

2020-07-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.