Ung kvinna med lättare besvär – den digitala vårdens typiska patient

Det finns i dag en uppsjö vårdappar att välja mellan för den som blivit sjuk. Vilka patienterna är och vilken vård de fått har nu kartlagts i ett forskningsprojekt.   

Publicerad
Apparna ger i dag patierna möjligheten att inte bara träffa läkare och sjuksköterskor, utan även fysioterapeuter och psykologer. 
Bild: Istock

Den genomsnittlige patienten som söker vård via en app är kvinna, under 30 år och vill ha hjälp med luftvägsinfektion, hudbesvär eller hosta. Det är vanligast att man kontaktar en digital läkare när man har lättare besvär, vilket kan bero på att patienterna har svårt att avgöra om man kan få hjälp med svårare eller kroniska sjukdomar via apparna.

– Det är en inlärningsfråga, både för patienter och personal. Man söker för saker som man tror att man ska kunna få hjälp med i apparna, säger Felicia Gabrielsson-Järhult.

Hon är projektledare för en studie om vårdappar, ett forskningsprojekt beställt av Sveriges Kommuner och Landsting för att börja utvärdera den vård som många patienter i dag får digitalt.

Kvinnor i majoritet

Många använder apparna för vad Felicia Gabriella-Järhult kallar ”kvinnobesvär”, som svår mensmärta, för att få preventivmedel utskrivet, vallningar och andra symtom relaterade till klimakteriet. Det kan vara en förklaring till varför 60 procent av de som sökt vård är just kvinnor. 

– Sedan är kvinnor bättre på att ta hand om sin hälsa, säger hon.

Att fler yngre än äldre vänder sig till digitala läkare tror hon handlar om teknikvana.

– Äldre kanske inte ens har en smartphone.

Besök på vårdcentral kräver mer av patienten

Efter intervjuer har forskarna konstaterat att många patienter tycker att det kräver mer jobb att få kontakt med en läkare på det traditionella sättet: ringa upp vårdcentralen, bli uppringd, kunna svara, och slutligen ha möjlighet att träffa läkaren den dag man blir erbjuden. Eller alternativet att köa på vårdcentralen tidigt på morgonen för en läkartid. Apparna ger patienten mer flexibilitet, även om det innebär en kort vänteperiod innan man blir uppringd. För lättare ärenden kan ett chattsamtal räcka. 

Studien är ett samarbete mellan bland annat Jönköping Academy (ett centrum för forskning om hälsa) och Jönköping University. Mer än 10 000 digitala vårdbesök granskades, i kombination med 26 patientintervjuer. Apparna som undersöktes var Kry, Min doktor och Bra liv nära (en primärvårdsapp för Jönköping). 

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor