Ointresset för naturvetenskap och teknik

Publicerad

Ungdomars sviktande intresse för naturvetenskap och teknik är ju ett västvärldsfenomen. Men vad beror det egentligen på? Om vi vet det, har vi en chans att påverka intresset och rekryteringen till högre utbildning. Jag försöker mig på en rankning av vad jag anser vara de viktigaste faktorerna: • teknik- och naturvetenskapliga yrken har inte samma, exklusiva status längre – det finns väldigt många platser på ett stort antal utbildningar • duktiga studenter får bättre valuta för betygen på andra utbildningar • skolan inspirerar inte – läraryrket har låg status och attraherar därför inte tillräckligt många rejält ämneskunniga och pedagogiska lärare • vad gör egentligen en ingenjör eller en forskare? Yrkesrollerna har blivit oklara, delvis beroende på nördifieringen inom medievärlden, delvis beroende på att högskolan och företagen inte visar upp individer inom verksamheten tillräckligt. • matematikkunskaperna från skolan avtar och räcker inte längre; det blir för tufft att studera naturvetenskap och teknik. Det är enklare att nå framgång inom annan utbildning med samma arbetsinsats. Håller Du med?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor