Annons

Lågavlönade mobbas mer

Det är inte den mobbade det är fel på, utan arbetsmiljön.

Mellan 4 och 5 procent av den arbetande befolkningen mobbas, enligt Statistiska centralbyråns undersökningar. Risken är störst i arbetsmiljöer där det finns en stor andel lågavlönade kvinnor, alltså inom den offentliga sektorn. Vårdyrken, läraryrken samt yrken inom de religiösa organisationerna är mest utsatta. Mobbning är bakgrunden till omkring 5 procent av försäkringskassans rehabiliteringsärenden och kostar samhället många miljoner kronor om dagen i sjukskrivningskostnader.

En vanlig fördom om mobbning är att det är den mobbade det är fel på. Men orsaken är ofta svårigheter att hantera gruppkonflikter och dåligt chefskap, enligt Hans Leyman, professor i arbetsvetenskap. Det är chefens uppgift att gå in i tid så att konflikter inte utvecklas till mobbning. Ett av de värsta scenarierna är därför en chef som själv mobbar.

Lagstiftningen ger möjlighet att ingripa kraftfullt, men problemet är att den sällan tillämpas. Och de fackliga företrädarna tvekar att gripa in. Ord står ofta mot ord, och det är svårt att avgöra vad som verkligen har hänt. Att anmäla mobbningen som arbetsskada går bra, men att få den erkänd som sådan är svårt.

Källa: PsykologTidningen

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar