Annons

Dysmusi - ett nyupptäckt handikapp

Motsatsen till perfekt gehör.

Dyslexi - läs- och skrivsvårigheter - är numera ett etablerat begrepp. Dyskalkyli - räknesvårigheter - är något nyare. Till dessa begrepp kommer nu också dysmusi, ett tillstånd som kännetecknas av extremt låg musikalitet.

Julie Ayotte och Isabelle Peretz vid University of Montreal i Kanada studerade hjärnskadade personer som hade fått sin musikaliska förmåga kraftigt nedsatt, och de fick idén att undersöka hur vanlig motsvarande brist på musikalitet är bland friska människor.

Genom annonser i lokalpressen fick Ayotte och Peretz kontakt med ett femtiotal personer som påstod sig vara tondöva och oemottagliga för musikalisk träning. Tolv av dem hade faktiskt försökt lära sig spela ett instrument under flera år i barndomen, och detta dussin fick nu genomgå omfattande musikaliska tester.

Jämfört med en kontrollgrupp av slumpvis utvalda människor hade de tolv tondöva uppenbara musikaliska svårigheter. Välbekanta melodier kände de igen på texten snarare än på musiken, och de misslyckades nästan genomgående att identifiera felaktiga toner i ett musikstycke; något som kontrollgruppen klarade utan problem.

Det är uppenbart att dysmusi är en egen, avgränsad störning, säger Julie Ayotte, för dysmusikerna är i övrigt helt normala. De båda forskarnas nästa uppgift är nu att kartlägga hur utbrett dysmusi är.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1