Annons

Må bra-hormon gör oss tillitsfulla

Nässpray som innehåller oxytocin gör män mer benägna att lita på andra, något som är viktigt för att hålla samman sociala grupper.

Annons

Oxytocin är ett hormon som visat sig vara viktigt för att stärka relationer, både mellan vuxna och mellan föräldrar och barn. Hormonet utsöndras vid värkarbete, amning och vid sex och beröring. Nu har nationalekonomen Ernst Fehr vid Universität Zürich upptäckt att hormonet även gör att vi litar mer på en okänd person när det gäller ekonomiska transaktioner.

Han använde en beprövad modell som mäter tillit. 128 manliga studenter fick spela ett parspel med riktiga pengar. Investeraren ger först bort en del av sina pengar som trefaldigas hos mottagaren. Denne väljer då att ge tillbaka en valfri summa pengar. Andelen som investeraren ger från början beror på hur mycket han tror att han får tillbaka. Oxytocin gör investeraren mer tillitsfull. Av de 29 män som fick nässpray med oxytocin gav 13 bort alla sina pengar, jämfört med bara sex av 29 män som fick verkningslös spray.

I ett kontrollexperiment spelade studenter samma spel mot en slumpgenerator. Det gick då att utesluta att oxytocin gör folk mer riskbenägna i största allmänhet, utan det krävs en mänsklig motpart för att det ska öka vår tillit. Tillit är en viktig del när det gäller att hålla ihop sociala grupper, understryker forskarna i tidskriften Nature.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Så nu har vi oxytocin för att göra oss (eller kanske syftar man enbart på männen?) mer tillitsfulla. Vi har serotoninåterupptagshämmare för att göra oss lyckligare och antidepressiva för att göra oss allmänt mindre oroliga och/eller gladare osv.Idag äter ca 20 % av svenska folket lyckopiller. Många flyr normal tristess, oro och leda med hjälp av kemikalier och idag experimenterar man i USA med pillerlycka åt barnen! Men "oavsett hur många varianter av valium och librium vi uppfinner, (kan) inte läkekonsten i medicinsk bemärkelse gå till grunden med ingrodd sorg eller plåna ut den skrift som ångest präntat in i hjärnan", skriver Rollo May (1991, Ropet efter myten, s. 154. Stockholm: Raben och Sjögren). Vi bör ta honom på orden. Flera fall av negativa effekter och konsekvenser av lyckopiller har uppdagats!