Annons

flygplan

Noggranna inspektioner kostar både tid och pengar, men nu finns en ytbeläggning som byter färg när den utsätts för starka slag eller tryck.
The shock of the old och Giant leaps är två böcker som kanske kan föra tekniknördar och teknofober närmare varandra.
I bilar, flygplan, ventilationstrummor och hörselkåpor finns i dag teknik som aktivt släcker ut oljud med motljud.
I Storbritannien leds ett stort internationellt forskningsprojekt, Capanina, som ska skapa bredbandsförbindelser i glest befolkade områden i Europa.
En februarieftermiddag år 2000 kom de första tecknen. En seismograf i närheten av vulkanen Hekla på södra Island registrerade regelbundet återkommande jordskalv.