Annons

flygplan

The shock of the old och Giant leaps är två böcker som kanske kan föra tekniknördar och teknofober närmare varandra.
I bilar, flygplan, ventilationstrummor och hörselkåpor finns i dag teknik som aktivt släcker ut oljud med motljud.
I Storbritannien leds ett stort internationellt forskningsprojekt, Capanina, som ska skapa bredbandsförbindelser i glest befolkade områden i Europa.
En februarieftermiddag år 2000 kom de första tecknen. En seismograf i närheten av vulkanen Hekla på södra Island registrerade regelbundet återkommande jordskalv.
I faktarutan på sidan 41 står att det används två roder när ett flygplan ska svänga. Sanningen är att man alltid använder alla tre rodren för att svänga. Alltså även höjdrodret.