Annons

flygplan

I bilar, flygplan, ventilationstrummor och hörselkåpor finns i dag teknik som aktivt släcker ut oljud med motljud.
I Storbritannien leds ett stort internationellt forskningsprojekt, Capanina, som ska skapa bredbandsförbindelser i glest befolkade områden i Europa.
En februarieftermiddag år 2000 kom de första tecknen. En seismograf i närheten av vulkanen Hekla på södra Island registrerade regelbundet återkommande jordskalv.
I faktarutan på sidan 41 står att det används två roder när ett flygplan ska svänga. Sanningen är att man alltid använder alla tre rodren för att svänga. Alltså även höjdrodret.
Till följd av stadens allt kraftigare gatubelysning och orena luft invigsett nytt observatorium i Saltsjöbaden år 1931, som även det med tiden bliromodernt.