Fossilfynd länkar Lucy till äldre släkten

Forskare i Etiopien har hittat fossil som kan länka samman Lucy med ännu äldre förmänniskor.
Publicerad

De flesta forskare är ense om att föregångarna till vår egen art finns inom släktet Australopithecus. Släktets mest berömda fossil kallas Lucy och kommer från en varelse som tillhörde arten Au. afarensis och levde för drygt 3 miljoner år sedan.

Lucy och hennes släktingar stammar troligen från en äldre art inom samma släkte, Au. anamensis, som fanns i Afrika redan för 4,2 miljoner år sedan. Fossil av arten har tidigare hittats i Kenya. De nya fynden kommer från Etiopien.

– De här fossilen länkar samman Australopithecus afarensis – som inkluderar Lucy – med den äldre arten Ardipithecus ramidus, som levde för 4,4 miljoner år sedan, säger Yohannes Haile-Selassie, paleoantropolog vid Cleveland Museum of Natural History i USA.

Han ingår i en forskargrupp som har hittat spår av de tre arterna i olika tidslager i ett område i nordöstra Etiopien. De beskriver sina fynd i tidskriften Nature.

Samma forskare var först med upptäckten av A. ramidus. Därför misstänker vissa kritiker att gruppen försöker öka betydelsen av sitt tidigare fynd genom att foga in det i människans stamträd på relativt svaga grunder. Paleoantropologer är kända för att bråka om tolkningen av fossil. Men Yohannes Haile-Selassie tar lätt på kritiken.

– Fossilens anatomi talar sitt tydliga språk, säger han.

Bland de nya fynden finns en överkäke med tänder, samt benbitar och tänder från minst åtta individer av arten Au. anamensis. Andra fossil från samma område i Etiopien visar att hominiderna levde i skogsmiljö. Tidigare kända kenyanska fossil från samma art tyder på att de där höll till i ett mer öppet landskap. Slutsatsen blir att hominider tidigt utvecklade förmågan att leva i olika slags miljöer.

– Det här ger oss en bättre bild av arternas ekologi, säger Lars Werdelin, docent vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor