Äldre föräldrar = färre skilsmässor

Andelen barn med separerade föräldrar har minskat under 2000-talet.

Publicerad
I takt med att föräldrarnas ålder och utbildning ökar minskar skilsmässorna.
Bild: istockphoto

Under 2000-talet har åldern för förstföderskor stigit, samtidigt som utbildningsnivån har ökat. Det har medfört att färre föräldrar skiljer sig, eftersom högre ålder och längre utbildning minskar risken för separation. Sannolikheten för att kvinnor som blir mödrar när de är 24 år eller yngre skiljer sig är dubbelt så stor jämfört med kvinnor som är över 30 år när de får barn.

I familjer där föräldrarna har eftergymnasial utbildning är risken för separation hälften så stor som i familjer där föräldrarna bara har förgymnasial utbildning.   

Källa: SCB

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor