Välbevarat 1400-talsvrak identifierat

Ett vrak i Blekinge skärgård har väckt arkeologernas intresse. Nya undersökningar visar att det är det första kända krigsfartyget av tidig modern typ.

Publicerad
Marinarkeologer från Södertörns högskola undersöker Gribshunden i Blekinge skärgård. 
Bild: Johan Rönnby

– Jag dök där senast förra veckan, berättar Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola. Fartyget ligger bara på nio meters djup och är riktigt väl bevarat. Det är ett helt unikt fynd!

Det handlar om Gribshunden, ett danskt krigsfartyg som förliste år 1495, och som sportdykare upptäckte på 1970-talet. 

– Det är en ny typ av fartyg som skulle dominera efter medeltiden, säger Johan Rönnby. Det handlar om fartyg med kravellbyggt skrov – där plankorna ligger sida vid sida – och som har kanoner. Det har även tre master och var betydligt större än tidigare skepp.

Gribshunden är 30 meter långt, och hade troligen en besättning på uppåt 100 man, både sjömän och knektar.

– Det var med ett fartyg av den här typen som Columbus seglade över Atlanten, säger Johan Rönnby. Det var alltså ocean­gående, och den sorts fartyg som lade grunden till kolonialismen och Europas dominans över världen.

Skeppet speglar även en brytning mellan medeltid och tidigmodern tid. Man har hittat kanoner, men även brynjor och pilspetsar.

– Intresset från marinarkeologer i andra länder är mycket stort, säger Johan Rönnby. Vi kommer att inleda ett internationellt projekt där vi rekonstruerar fartyget med hjälp av kameror och datorer. Det är både bättre och billigare än att bärga det.  

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor