Så lätt skapas falska minnen

Påhittade historier om oss själva leder lätt till att vi skapar egna minnen av det vi får höra, enligt en ny studie.

Publicerad

En genomgång av åtta olika studier av falska minnen visar att drygt 50 procent av försökspersonerna upplever minnen som försöksledarna har planterat i dem som verkliga. Inom den gruppen beskriver drygt 30 procent minnena som robusta, fullskaliga eller något ofullständiga. Drygt 20 procent betraktar de påhittade händelserna som delvis sanna, men inte i tillräcklig grad för att klassas som att de verkligen accepterar påståendet som ett eget minne. Detta framgår av en metastudie i tidskriften Memory, som omfattar totalt 423 deltagare.

De metoder som visat sig mest effektiva för att plantera minnen handlar främst om att koppla den påhittade händelsen till verklig information, till exempel namnet på en lärare eller släkting, och sedan uppmuntra personen att själv föreställa sig det falska skeendet. Att visa ett fotografi som sägs visa upplevelsen tycks däremot snarare hämma skapandet av ett falskt minne, jämfört med att händelsen suggereras fram utan fotografi.

Forskarna är positiva till att terapiformer som bygger på att framkalla minnen med den här typen av suggestiva metoder nu är på tillbakagång, eftersom risken är stor för att patienten i stället får falska minnen. De påpekar dock att vissa terapeuter fortfarande använder liknande tekniker.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor