9 000 år gammal brandgrav har hittats i Dalarna

En 9 000 år gammal grav har hittats i Skattungbyn i Orsa kommun. Den är 6 000 år äldre än den tidigare äldsta. Benen var brända, vilket är ytterst ovanligt från den tiden.

Publicerad
Kraniedelarna som hittats i Skattungbyn kommer troligen från en vuxen individ.
Bild: Astrid Lennblad/Bohusläns museum

Sex brända fragment av ett kranium hittades i våras vid en ledningsgrävning i Orsa. Fyndet tillhör en exklusiv samling, bara ett tjugotal brandgravar från den så kallade jägarstenåldern, cirka 7 000–5 500 f Kr, har tidigare hittats i Skandinavien.

– Det är en sensationell datering! Det är inte ofta man får vara med om att hitta något sådant. De äldsta gravarna vi har hittat tidigare i Dalarna är ungefär 2 500–3 000 år gamla, säger Joakim Wehlin, arkeolog vid Dalarnas museum.

Han vill göra en större utgrävning på platsen för att bekräfta att det rör sig om en grav, och kanske hitta fler gravar.

– Jag trodde inte att man brände döda så långt tillbaka i tiden så jag hade först svårt att tro på dateringen. Jag fick ringa runt och prata med kollegor på andra håll.

Ny teknik att datera brända ben

Brandgravar från samma tid har tidigare bara hittats i Danmark och i södra Sverige, framför allt i Bohuslän. Det behöver dock inte betyda att brandgravar var ovanliga – tidigare har det varit mycket svårt att datera brända ben men i dag finns bättre teknik.

Att det funnits människor i Dalarna så långt tillbaka som för 10.000 år sedan har varit känt tack vare fynd av bosättningar. Dalarnas museum har ganska nyligen undersökta sådana, och varje nytt fynd bidrar till kunskap om vilka människorna var.

Till Dalarna kom människor efter inlandsisen dels söderifrån, dels från norra Ryssland via tidigt isfria områden på Nordkalotten ned längs kusten av Norska havet, sedan in i Dalarna från väster. Dessa hade med sig en egen typ av stenteknologi, som för sin tid var avancerad och inte lärdes in över en natt. Den krävde snarast ett lärlingssystem, enligt Joakim Wehlin.

– Det har länge varit en diskussion om vilka som kom först, de från söder eller från väster. En spännande sak är att vi hittat stenspån vid kraniedelarna, som pekar på nordlig teknik.

Att så få stenåldersgravar hittats i Dalarna beror på att landskapets moränjordar är sura och bryter ned ben. Men om de är brända bevaras de.

Hoppas hitta fler gravar i området

På jägarstenåldern fanns sannolikt inget enhetligt eller dominerande gravskick, människor begravdes både brända och obrända. Men gravfynden är för få för att man ska kunna koppla dem till vissa kulturer. I vissa stenåldersgravar har de döda begravts i sittande ställning, som Bäckaskogskvinnan i Skåne.

– Av gravgåvorna, med jakt- och fiskeredskap, trodde man tidigare att den begravda i Bäckaskog var en man. Men sen visade det sig att ”han” hade fött tre barn, säger Joakim Wehlin.

Graven i Skattungbyn ligger bara ett hundratal meter från en tidigare utgrävd bosättning, men nivåskillnaden är ganska stor, så det är oklart med eventuell koppling.

– Vi vet inte boplatsens utbredning, men den kanske går ända upp hit. Det är möjligt att vi kan hitta fler gravar.

Länsstyrelsen i Dalarna är positiv till en större undersökning av platsen, men det krävs också finansiering som ännu inte är klar.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor