Därför kan stressen ge dig hjärtinfarkt

Stark stress kan aktivera bakterier i förkalkade blodkärl och orsaka blodpropp.

 

Publicerad
Förkalkade halspulsådror med överraskande många bakteriekolonier.
Bild: David Davies, University of Binghamton

 Amerikanska forskare har upptäckt en helt ny möjlig förklaring till vad som sätter igång en hjärtinfarkt. De har visat att förkalkade kärl innehåller rikligt med bakterier som gömmer sig under en så kallad biofilm, ett segt material som skyddar hela bakteriepopulationer från både kroppens eget immunförsvar och antibiotika. I laboratoriet kunde de visa att stresshormonet noradrenalin aktiverade bakterierna, som i sin tur kunde sätta igång en process som leder till hjärtinfarkt.

 Forskarna undersökte 30 förkalkade halspulsådror från avlidna personer, och hittade rikliga samlingar av bakterier som gömde sig under biofilmer.

– Vi misstänkte att vi skulle hitta biofilmsbyggande bakterier i de förkalkade artärerna, men vi blev förvånade över att hitta rikligt med bakterier i alla kärl som vi undersökte. Hur är det möjligt att det inte har upptäckts tidigare? säger David Davies, som är mikrobiolog vid Binghamton University i USA och medförfattare till studien som publicerades i dag i tidskriften mBio.

Han kallar dessa bakteriepopulationer i artärerna för tickande bomber. De utgör inte så stor fara när de gömmer sig i sina biofilms-fästningar, men däremot om de får för sig att sprida sig utanför biofilmen.  Då utsöndras enzymer som möjliggör att plack i de åderförkalkade kärlen kan släppa från kärlväggarna. När placken kommer ut i blodströmmen kan blodet bilda en blodpropp som gör att det syrerika blodet inte kommer fram och hjärtvävnaden dör av syrebrist. Hjärtattacken är ett faktum. Men vad är det som får bakterier att lämna sitt skydd under biofilmen?

Forskarna ville undersöka om det verkligen finns ett medicinskt samband mellan stark stress och hjärtinfarkt, som så många har vittnat om. En mycket vanlig biofilmsbyggande bakterie är Pseudomonas aeruginosa, som de också fann i de avlidnas förkalkade kärl. I laboratoriemiljö utsatte forskarna en biofilms-population av Pseudomonas aeruginosa för stresshormonet noradrenalin, som aktiveras när vi antingen slåss eller flyr.De fann ett direkt samband mellan stresshormonet och bakteriernas flykt från sina biofilms-fästningar. 

– Det är första gången som man har kunnat visa att ett mänskligt hormon kan trigga en reaktion där bakterier sprider sig ut ur en biofilm, säger David Davies.

Han poängterar att den här delen av studien är gjord i laboratorium och ännu inte påvisats varken hos människor eller djur. Därför går det inte att säga hur viktig den här processen är för att utlösa en hjärtattack.

– Men vår upptäckt visar att bakterier kan spela en viktig roll, och det borde man undersöka närmare.

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor