Mening, kärlek och motion gör oss psykiskt starka

Hur psykiskt motståndskraftiga vi är när det gäller att ta oss igenom motgångar beror mindre på gener än på miljöfaktorer. Och de går delvis att påverka.

Publicerad
Den norska studien baseras på svar från närmare 2 000 tvillingar.
Bild: Getty images

Vissa personer går igenom stora svårigheter i livet men hämtar sig fort, medan andra blir långvarigt nedslagna av mindre motgångar. Gener förklarar bara en tredjedel av vår psykiska tålighet — det visar en norsk tvillingstudie som har genomförts av tre forskare i psykologi vid Oslo universitet.

– Vi var intresserade av resiliens, alltså psykologisk motståndskraft, eftersom kunskap om vad som gör oss starkare kan användas till att förebygga psykiska problem och främja psykisk hälsa trots motgångar, säger Live Skow Hofgaard, psykolog och doktorand i psykologi.

Live Skow Hofgaard, psykolog och doktorand i psykologi vid Oslo universitet.

Studien baseras på svar från närmare 2 000 tvillingar som vuxit upp tillsammans, både enäggstvillingar, som är genetiskt identiska, och tvåäggstvillingar, som inte är mer genetiskt lika än syskon.

Genom att jämföra de olika grupperna har forskartrion kommit fram till att en knapp tredjedel av vår förmåga att hantera motgångar är genetiskt betingad.

Familjemiljön har mindre betydelse

Familjemiljön, alltså den miljö som tvillingarna delat, har enligt studien inte någon större påverkan på skillnader i psykisk motståndskraft. Men Live Skow Hofgaard betonar att det är en populationsbaserad studie i ett övre åldersspann – medelåldern var 63 år. Resultaten kunde ha sett annorlunda ut om man exempelvis hade fokuserat på barn och unga, eller haft deltagare med mer varierade familjeförhållanden.

70 procent av den psykiska motståndskraften förklaras av individernas unika upplevelser, alltså erfarenheter som inte delas med tvillingen.

Tre viktiga faktorer

Forskarna hittade flera signifikanta faktorer som utmärkte de personer som var mer psykiskt robusta än sin tvilling. Tre av faktorerna var särskilt viktiga:

  1. upplevd meningsfullhet i livet
  2. ett gott parförhållande
  3. regelbunden fysisk aktivitet

De två första faktorerna kan uppfattas som konsekvenser av att en person har en positiv grundstämning och därmed sannolikt även är mer tålig mot motgångar, men Live Skow Hofgaard menar att så kallad positiv affekt inte ensamt förklarar skillnader i resiliens. Ett gott parförhållande är i sig en skyddande faktor som gör det mer sannolikt att en person är glad och tillfreds med tillvaron trots motgångar, medan ensamhet innebär en risk för lägre psykisk motståndskraft.

– Att fokusera på att skapa bra relationer är väldigt beskyddande. Det är ökar möjligheten för att man ska behålla livsglädjen och vara nöjd även när man möter svårigheter.

Resultaten grundar sig på en tvärsnittsstudie, det vill säga är gjord vid ett tillfälle, och Live Skow Hofgaard betonar att det finns behov av långtidsstudier för att få en tydligare bild av orsakerna bakom psykisk motståndskraft.

Välkommen till

Hjärndagen

Välkommen till en spännande heldag med föreläsningar om den senaste hjärnforskningen. Fredag 11 november kl 9–16. Oscarsteatern, Stockholm.

Läs mer och boka!

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor