Annons

Blogg

Sveriges första tidskriftsblogg – start 2004.

Med ett nytt grepp har Donald Ort och medarbetare lyckats avsevärt effektivisera växters fotosyntes och tillväxt. På grund av att RuBisCO, ett koldioxid-bindande enzym i växters kloroplaster, också binder syre, så försvinner en del av fotosyntesens resultat genom s.k. fotorespiration. I fotorespirationen är andra celldelar än kloroplasterna inblandade. Tidigare försök att stoppa fotorespirationen...
Astrologi, denna kvarleva från tider då vi trodde att stjärnorna var fästa vid himlavalvet och att tomtar bebodde skogarna, uppmärksammas fortfarande då och då i media. Nyligen skrev en DN-journalist artikeln ” Därför vänder vi oss till stjärnorna för att få svar ”. Hon säger ”Astrologin låter oss leka med tanken att där finns en metod bakom galenskapen. Vardagens tvivel blir lite lättare att...
Melatonin är ett hormon, vars roll för vår egen och andra ryggradsdjurs dygnsrytm är relativt välkänd även hos allmänheten. Det är mindre känt att melatonin spelar en (annorlunda) roll även hos växter.
Nya arkeologiska fynd i sydöstra Ecuador visar att kakao användes av indianerna runt Amazonflodens översta biflöden redan för mellan 5450 och 5300 år sedan, vilket är ungefär ett och ett halvt årtusende tidigare än det bruk av kakao som tidigare var känt från Mellanamerika. Runt Amazonflodens bifloder finns 17 arter av släktet Theobroma (="gudaföda"), av vilka Theobroma cacao ger råmaterial för...
I en artikel i den ryska vetenskapsakademins tidskrift ("Doklady") beskriver Anastasia V. Shatilovich m.fl. hur de lyckats återuppliva rundmaskar (nematoder) som legat infrusna i ett jordekorrbo i den östsibiriska tjälen, inte långt från ishavskusten, i mellan 30000 och 40000 år. Det påstås vara rekord för flercelliga eukaryota varelser när det gäller att behålla livhanken i fruset tillstånd...
Jag kan avsluta dessa nedslag i nobelhistoriken med att berätta en liten historia som berör Cécile och Oskar Vogt. I Sverige finns i början av 1900-talet en läkarfamilj Henschen. Gammelfar Salomon är hjärnforskare på Karolinska Institutet och sonen Folke går i pappans fotspår. Folke gifter sig med Signe Thiel, dotter till bankiren Ernst Thiel, han som med tiden donerar sitt hus och tavelsamling...
Vi har nu sett att kvinnor föreslagits till fysik-, kemi-, litteratur- och freds-prisen under åren 1901-1911. Men hur är det med det femte prisområdet, ”fysiologi eller medicin”? Där får man leta och leta i det som kallas ”Nomination Archive” på <Nobelprize.org> innan man finner den första kvinna att föreslås till nobelpris i fysiologi eller medicin. Det sker först 1922 (!) och det är en...
Bland de 20-30 förslag per år som kom till Nobelkommittén för kemi 1901-10 finner man ingen kvinna. En anledning till detta är naturligtvis att samhället på den tiden normalt inte släppte fram kvinnor till sådana positioner att de hade resurser att göra kemiska ”upptäckter eller förbättringar”, som det heter i testamentet. Men det fanns ett undantag, Marie Curie. Hon och hennes man Pierre hade...
Redan 1901 föreslås en kvinna få nobelpriset i litteratur, men det är bara ett enstaka förslag och de närmast följande åren föreslås ingen kvinna alls. Men 1904 dyker det upp en kandidat som ni alla känner igen, Selma Lagerlöf. Hon får visserligen bara ett förslag, men hon blir en återkommande kandidat varje år fram till 1909, då hon får riktigt många förslag. Några andra kvinnliga författare...
Den norska Nobelkommittén får redan första året (1901) förslag på två kvinnor. Den ena är en amerikansk senator och den andra en europeisk fredsaktivist vid namn Bertha von Suttner. Det är flera som föreslår henne och många tror att hon skall bli den första fredspristagaren. Detta för att hon var vän med Alfred Nobel, som i sin tur var förälskad i henne, och var den som fick Nobel intresserad av...