Annons

Lärarna sliter sönder rösten

Ljuddämpade klassrumsmiljöer gör det svårare för den som talar, rapporterar Forskning & Framsteg.

Rösten är lärarnas viktigaste verktyg, men också deras akilleshäl. I en nylig enkät till femhundra lärare svarade 80 procent att de ofta behöver harkla sig och 75 procent att de ofta är hesa. Sammanlagt 13 procent har besvärande röstproblem, och i den gruppen är 36 procent ofta sjukskrivna på grund av problem med rösten.

– Förvånande är att hela 9 procent av dem som uppger att de inte har röstproblem ändå ofta är hemma på grund av just sådana besvär, säger Viveka Lyberg Åhlander, logoped och doktorand vid Lunds universitet, som har genomfört enkäten.

Det finns en strävan bland skolledare att dämpa ljudnivån i klassrummen. Det kan göras med porösa akustikplattor och med textilier. Problemet är att detta främst underlättar för lyssnaren och tvärtom försvårar för talaren. En talare behöver stöd av ytor som reflekterar ljud, skriver Forskning & Framsteg. För lärare innebär det exempelvis att de bör stå nära svarta tavlan, som då återkastar rösten ut i klassrummet.

Publicerad: 
16 februari, 2010