Annons

reproduktionsbiologi

Spermier från mushanar som legat i en frys vid 20 minusgrader i 15 år kan ge upphov till friska musungar.
Hos grävlingshonor av arten Meles meles sker befruktningen under senvintern eller tidig vår, men de befruktade äggen fäster i livmodern först i december eller januari året därpå.
I dag finns en bild av hur kvinnor, framför allt äldre och välutbildade, vill undvika födslosmärta och själva bestämma när förlossningen ska ske.
Nästan alla av 400 tillfrågade Uppsalastudenter vill ha ett eller flera barn. Men hälften av kvinnorna tänker sig att få sitt sista barn mellan 35 och 39, en ålder då fruktsamheten avtagit.
En kanadensisk forskargrupp har för första gången undersökt hur en rökande partner påverkar utfallet när ofrivilligt barnlösa kvinnor får befruktade ägg insatta i livmodern.
Till skillnad från de flesta däggdjurshonor lever kvinnor många årtionden efter det att de inte längre kan få barn. Det kunde vi läsa om i Långt liv ger fler barnbarn (F&F 8/04).