Förintelsens glömda övergrepp

Nya tider innebär nya frågor om det förflutna. Nu har forskarna börjat studera sexuella övergrepp under förintelsen.
Publicerad
**Förintelsen**. Judiska familjer anländer till Auschwitz i juni 1944.
Bild: Bilderwelt / Roger-Viollet / IBL Bildbyrå

Våldtäkter och sexövergrepp drabbade många kvinnor under förintelsen. Men mörkertalet är stort, trots att det inte saknas källor. Det finns protokoll över rättsfall som rör tyska soldater (sex mellan ”arier” och ”icke-arier” var förbjudet), dokument från officerare, dagböcker och memoarer.

I vissa källor refereras det till övergrepp mellan raderna, och i förbigående. Sex var skamligt och inget man talade om. Kvinnor som överlevt förintelsen tack vare sexuella tjänster har inte velat berätta om det, och andra har i ett sammanhang där miljoner människor mördats inte velat beklaga sig över en och annan våldtäkt.

Dessutom sågs övergreppen som så självklara att de sällan nämndes, eftersom våldtäkt sedan tusentals år av krig betraktades som en obestridlig del av krigföringen – det var först under de jugoslaviska upplösningskrigen som sexuella övergrepp började uppmärksammas och blev till en åtalspunkt i internationella krigsdomstolar.

Men i den nya antologin Sexual violence against Jewish women during the Holocaust (red. Sonja M. Hedgepeth & Rochelle G. Saidel) hävs tystnaden, och vi får höra många kvinnors berättelser. Forskarna använder begreppet sexövergrepp, vilket omfattar allt från våldtäkter till kvinnor som bytte mat mot sex, sexuell stympning och sexuell förnedring – fångar kunde tvingas ha sex med varandra för att underhålla soldater och fångvaktare. I andra fall kunde kroppsvisitering eller förhör utmynna i avklädning och ofredande.

Övergreppen kunde också gå på tvärs mot våra föreställningar om bödlar och offer. Judiska kvinnor kunde våldtas av judiska män i lägren, och av de sovjetiska soldater som befriade dem, vilka legitimerade sina övergrepp med att sex var en rimlig motprestation för befrielsen.

I andra fall kunde män som gömde judiska kvinnor kräva sex som betalning, och den judiska polisen i ghettona kunde kräva sex för att inte skicka kvinnor till förintelselägren. I många sådana fall blev sex en valuta för att behålla livet.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor