Avlyssnade samtal om förintelsen

Publicerad

Denna bok är en sensation. Den bygger på ett verkligt arkivfynd. Under hela andra världskriget avlyssnades tyska krigsfångar i Storbritannien i smyg. Syftet var att ta reda på tyskarnas stridsmoral och stridstaktik. Samtalen bandades och skrevs ut, och hemligstämplades i 50 år efter kriget. För ett par år sedan upptäcktes detta jättematerial av historikern Sönke Neitzel. Nu har han gått igenom samtalsutskrifterna och blottlagt hur tyska soldater talade om kriget, våldet, förintelsen, vardagen – mitt under kriget, helt ocensurerat.

Man slås av hur likgiltiga de var inför dödandet. Piloter diskuterade bomber och hur de skjutit civila. Matroser berättar om fartyg de sänkt. Och visst – det är unga män som pratar med varandra: här ryms skryt, överdrifter och rena vandringssägner. Men trots allt märker man att det vi i dag kallar förintelsen var välkänt för de flesta – och informationen sipprar fram i märkliga sammanhang. Som när två soldater pratar om en särskilt vacker judisk kvinna som sköts i en massavrättning.

Två saker slår mig vid läsningen. För det första att övergreppen inte enbart kan skyllas på SS eller nazisterna. Den reguljära tyska armén var av allt att döma djupt involverad i förintelsen – tvärtemot vad som länge hävdades under efterkrigstiden. Den andra är omfattningen av de sexuella övergreppen – som av förklarliga skäl aldrig nämns i memoarer eller i breven till flickvännen. Gång efter annan berättas om flickor som soldaterna ”fått ligga” med innan de dödades.

Det är verkligen skrämmande läsning. Så här nära inpå det andra världskrigets öden har vi sällan kommit.

Soldater

Sönke Neitzel & Harald Welzer
Brombergs

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor