Annons
Annons
Ur senaste numret - F&F 2/20
Antibiotikaresistens – När medicinen inte botar

Antibiotikaresistenta bakterier är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa. Bara inom EU avlider 33 000 människor årligen av sjukdomar som de orsakar. Svenska forskare testar nu nya metoder för att överlista bakterierna.

Dessutom
Solsystemets häftigaste månar
Kärlek på nätet – algoritmer gör valet
Svenskarna blir mindre toleranta
Skorpioner är mästare på kärlek
Torv – lika svart som olja
Annons

När någonting kallas för en revolution backas det sällan upp med data – oavsett om det handlar om teknik, musik eller demokrati. Nu har forskare från bland annat Imperial College i London föresatt sig att ändra på det. De har utvecklat en ny mjukvara som kan analysera stora datamängder från en period och upptäcka tillfällen med ovanligt snabb förändring – som när vers blir refräng i musik, vilket var verktygets ursprungliga användningsområde. Testats på svensk demokratidatabas För att sätta mjukvaran på prov gjorde forskarna ett test på en databas från V-Dem institutet , Varieties of...
Förstelärarreformen skulle göra läraryrket attraktivt och höja elevers resultat på sikt. Den omdebatterade reformen infördes 2013, och innebar att ett antal lärare hos varje skolhuvudman skulle utses till förstelärare. Uppdraget innebar i korthet ett större ansvar för att utveckla undervisningen och ett lönelyft på 5000 kronor i månaden. Nu visar den första forskningsstudien på reformens effekter att den, utöver en större lönespridning, också lett till lägre läraromsättning på skolor där den införts. Lärare som får ett försteläraruppdrag byter inte bara arbetsplats i en lägre utsträckning,...
Malariamyggor har receptorer på sina antenner och mundelar som känner av koldioxid och kroppslukt. Med dessa sinnen kan en blodtörstande mygghona upptäcka en människa på ganska långt håll. På nära håll är det i stället offrets kroppsvärme som hon orienterar sig efter, men hur detta går till i detalj har varit okänt fram till nu. Ett amerikanskt forskarteam har analyserat dna hos myggor och flugor på jakt efter ursprunget till malariamyggornas speciella värmereceptorer. Forskarna hittade en lämplig kandidat hos bananflugor. De har en receptor som registrerar kyla. Bananflugorna använder den...
Siffran kan låta oroväckande: 45 procent ökad risk att dö under första året för barn som kommit till genom in vitro-fertilisering, IVF. – Men man ska komma ihåg att risken ändå är mycket liten, säger Kenny Rodriguez-Wallberg, forskare i reproduktionsmedicin vid Karolinska institutet i Solna. Sverige är ett av länderna i världen med lägst spädbarnsdödlighet, drygt två dödsfall per tusen födda . Så den absoluta risken är liten även för IVF-barn. Det har länge varit känt att konstgjord befruktning medför en större sannolikhet att barn föds för tidigt, väger ovanligt lite och drabbas av...
Redan för fyra tusen år sedan producerades ylletextilier storskaligt i Mellanöstern och bort mot östra Medelhavet. Snabbt spred sig hantverket i Europa och handeln med ull, garn och textilier blev väldigt viktig, lika viktig som handeln med bronsens beståndsdelar koppar och tenn. – Med bronsen kom också ullen till våra breddgrader. Vi ser det i danska gravar med ekkistor som bevarat organiskt material mycket väl. Kring år 2000 före Kristus sprids textilier av ull över hela Europa, berättar arkeologen Sophie Bergerbrant vid Göteborgs universitet. Två kilo ull värt som ett kilo brons – Det var...
Lagom av allt. Det är en sanning också när det gäller hjärtat och hälsan, säger Katarina Steding-Ehrenborg, docent i experimentell klinisk fysiologi och lektor vid Lunds universitet. Att sitta stilla må vara skönt, men knappast för våra kroppar. Människan är skapad för ett liv i rörelse, likt det vi levde som samlare och jägare. I dag sitter många långa stunder framför datorn, på möten eller i bilen. Få tänker på att stillasittande belastar våra hjärtan. – Timslånga kvällar framför tv:n är mer slitsamt för hjärtat än att vistas som astronaut i rymden, säger Katarina Steding-Ehrenborg...
Internet är i dag det vanligaste sättet att träffa sin partner. Men hur påverkas kärleken av att vänner ersätts av algoritmer för att hitta den rätta? Inte så mycket, enligt forskare som undersökt kärlek på nätet.
Att jobbet är tillgängligt hemma i mobilen och vice versa kan självklart leda till ökad stress. Men det kan lika gärna ge ett större lugn, genom att bidra till en känsla av koll på läget. En större kvalitativ studie som nu sammansställs av en forskargrupp visar intressanta resultat om hur digitalisering påverkar våra gränser. Forskarna har identifierat sju olika strategier som människor tar till vid gränsdragningen mellan arbete och privatliv, se faktaruta . – En strategi som kan vara bra för någon kan driva en annan person i utmattning. Detta förvånade oss. Man tenderar att likställa en...