Annons
I drygt ett decennium, mellan juli 2002 och april 2015, samlade Nasas satellit Aqua molnmätningar över jorden. Molnigheten följer vissa regler, som att det alltid samlas mer moln över hav än över land – och i varje ögonblick är två tredjedelar av vår planet täckt av moln. Minst moln är det cirka 30 grader norr och söder om ekvatorn där kall luft sjunker, värms upp på vägen och blir torrare. Där sträcker sig för mänskligt liv ogästvänliga öknar ut, som afrikanska Sahara och Namiböken men även torra områden i Mellanöstern, centrala Australien och Atacamaöknen i västra Chile. Molnigt är det...
Det finns flera sätt att placera partier på höger-vänsterskalan. Man kan fråga väljarna, experter på politik eller partierna själva. I sådana undersökningar synd partiernas ideologiska förskjutningar över tid. Även ett parti som Sverigedemokraterna hamnar i mitten enligt dessa undersökningar. I valundersökningarna placerar väljarna SD mellan KD och moderaterna. Även experter placerar dem strax till höger om mitten. Partierna själva beskriver i sina valmanifest – som de sedan i sin politik följer oftare än man kan tro – sin egen position. Även en analys av valmanifesten placerar SD i mitten,...
Attityden gentemot pappor från barnavårdcentralen (BVC) och skolan kan påverka hur stort ansvar de tar för sina barn. Det visar en ny avhandling vid Uppsala universitet. – Ju tidigare en pappa blir involverad i ansvaret för barnet desto troligare är det att han fortsätter vara det, därför bör det ske redan under graviditeten, säger Michael Wells vid institutionen Kvinnors och barns hälsa. I sin avhandling An unequal chance to parent har han intervjuat tio föräldrar, granskat ett föräldrastödsprogram, samt studerat miljön på 31 barnavårdcentraler. Han lyfter också fram tidigare forskning som...
Den som repar sig från mässling är extra känslig för andra infektioner. Det beror på att viruset försvagar immunsystemets minne. Tidigare trodde forskare att effekten klingar av efter några veckor eller månader. Men i själva verket dröjer det mellan två och tre år innan försvaret mot smittor fungerar som vanligt igen. Den slutsatsen drar forskare som analyserat data från decennierna före och efter att massvaccinering mot mässling infördes i England, Wales, USA och Danmark. Resultaten publiceras i tidskriften Science . Marta Granström, professor i klinisk mikrobiologi vid Karolinska institutet...
Familjen fenvalar inkluderar de allra största arterna, som blå- och sillval. Ett av fenvalarnas kännetecken är en uppsättning längsgående hudveck som sträcker sig från munnen till naveln. Tack vare hudvecken kan fenvalarna ta in enorma mängder vatten i munnen – som silas mellan barderna så att valen får i sig vattnets alla små kräftdjur. Amerikanska forskare har nu visat att nervknippen i hudvecken och i tungan töjs ut till sin dubbla längd när fenvalarna fyller munnen med vatten. Sådana nervknippen finns inte hos några andra däggdjur, vars nerver slutar fungera vid en töjning på ungefär 10...
Småsyskon till barn med autismdiagnos har svårare att planera sina rörelser under spädbarnstiden. Det visar ett experiment vid Uppsala barn och babylab, där 45 tio månader gamla barn, varav 29 hade syskon med autismspektrumtillstånd (AST), fick försöka fånga en rullande boll. Båda grupperna lyckades lika många gånger. Men syskon till barn med AST hade svårare att planera sina rörelser än de andra spädbarnen. Syftet med experimentet är att se om det går att upptäcka autism redan i spädbarnsåldern. Genom att underlätta diagnostiseringen vill forskarna att de berörda ska kunna få tidigare...
De flesta befäl i den svenska värnpliktsarmén var inte yrkesofficerare utan värnpliktiga som fått befälsutbildning. De som valdes ut till befälselever vid mönstringen i 17-årsåldern hade högre kognitiva färdigheter än den majoritet som blev meniga. För att testa om den militära befälsutbildningen i sig påverkade den civila karriären så har nu forskare jämfört de som låg precis över och under brytpunkterna för de kognitiva kraven för att bli befälselev. På så sätt kan man analysera den militära befälsutbildningens effekter – och inte dra slutsatser av bakomliggande utbildningsnivå eller...
Det är sedan tidigare känt att hjärnvävnadens förmåga att anpassa sig, dess plasticitet, går att förbättra med hjälp av bland annat fysiska aktiviteter och visuell stimulering. Om den senare metoden fungerar även på åldrade hjärnor har inte klarlagts förrän nu. Det är forskare vid svenska Linnéuniversitetet och Harvard Medical School, USA, som har identifierat förändringar i hjärnvävnaden hos personer mellan 65 och 85 år. – Vi ser att nervsystemet går att förändra, men det återstår att studera om effektens storlek påverkas av åldersskillnader, säger Abdul Kadir H. Mohammed, professor i...