Annons
Det krävdes observationer med mycket känsliga teleskop för att analysera resterna efter det man länge trott var ett ganska vanligt stjärnutbrott, en nova, för drygt 340 år sedan. Novan flammade upp den 25 juli 1670, inför ögonen på många av dåtidens astronomer, med Jan Hevelius i Danzig som en av de mest namnkunniga. Men det skulle dröja till 1980-talet innan astronomerna upptäckte spåren efter utbrottet, i form av ett tunt gas- och stoftmoln. Spåren var dock alltför svaga för att kunna undersökas närmare med dåtidens teknik. Nu, efter ytterligare nästan 50 år, har en grupp astronomer i...
Ett internationellt forskarteam har lyckats beräkna den totala vikten av alla landväxter och även studerat hur växternas biomassa har förändrats under de senaste 20 åren. Analyserna visar att fanns ungefär 362 miljarder ton landväxter vid millenniumskiftet. Under perioden 1993-2002 minskade den totala växtbiomassan. Det berodde till stor del på skövling av tropisk regnskog. Men från 2003 och framåt har den totala växtmängden ökat med cirka 0,4 miljarder ton per år. Det finns flera orsaker till denna oväntade utveckling. Under det senaste decenniet har avverkningarna av de tropiska...
De positivt laddade protonerna som finns inuti atomkärnan borde egentligen stöta bort varandra, eftersom de har samma laddning. Men de hålls ihop av något som är ännu starkare än den elektromagnetiska kraften, nämligen det som populärt kallas för ”den starka kärnkraften”, eller stark växelverkan. Styrkan är enorm – flera miljarder gånger starkare än gravitationen – men räckvidden är desto mer begränsad, eftersom kraften inte når utanför atomkärnan. Nu har dock en grupp forskare vid Stanford university i USA upptäckt en oroande försvagning av den starka kärnkraften, och även observerat ett...
Polarisen som täcker Norra ishavet har sin naturliga cykel med ett maximum på vintern, och ett sommarminimum i september. Istäcket brukar vara ungefär tre gånger större vintern än på sommaren. Satellitmätningar visar att i år passerades ismaximum 15 dagar tidigare än vanligt, den 25 februari. Dessutom var årets istäcke det allra minsta sedan mätningarna inleddes år 1981. Som störst var polarisens yta i år drygt 14,5 miljoner kvadratkilometer. Det är över 30 gånger större än Sveriges yta. Stort, men ändå drygt en miljon kvadratkilometer mindre än medelvärdet från åren 1981–2010. Minst var...
Risken att dö i förtid ökar med 32 procent om en person är socialt isolerad. För den som upplever sig ensam, oberoende av faktiska omständigheter, ökar risken med 26 procent. Det visar en omfattande forskningsöversikt vid Brigham Young University. Forskarna har gått igenom 70 stycken hälsostudier som innehåller parametrarna dödlighet, ensamhet och social isolering. Studierna omfattar sammanlagt över 3 000 000 deltagare. Sambandet som forskarna har hittat är oberoende av socioekonomisk status, ålder, och könstillhörighet, och det är starkare för personer under 65, trots att de generellt är...
Fossil efter det utdöda barrträdet Manifera talaris visar att bevingade frön har existerat i 270 miljoner år. Dagens barrträd har frön med en vinge. Men M. talaris hade frön med alla möjliga sorters vingar: symmetriska vingar, olikstora vingar – men även envingade frön. Ett amerikanskt forskarteam tillverkade pappersmodeller av de olika frövarianterna hos M. talaris. Modellerna släpptes från tre meters höjd. Envingade frömodeller roterade kraftigt under fallet och det medförde att fallhastigheten blev avsevärt lägre än för de övriga varianterna. Frön som faller långsamt har större chans att...