Annons

Plym av tefra ska det vara

I bildtexten på sid 39 i papperstidningen står det att "en plym av magma skjuts 36 kilometer upp i atmosfären". Magma är fel. Det ska i stället stå "plym av tefra".