Annons
Annons
Annons

Ungefär 44 000 barn i Sverige lever i familjer som år efter år är fattiga. Det kallas för varaktig låg inkomststandard, och betyder att man under flera års tid inte har råd med det allra viktigaste i vardagen. Denna grupp består till 75 procent av utrikes födda barn eller barn till förälder som är född utomlands. Oftast kommer barnen i denna grupp från Somalia, Irak eller Syrien. Många av dem, 41 procent, har även en ensamstående förälder. I regel är föräldrarna inte etablerade på arbetsmarknaden, rapporterar SCB . I det längre perspektivet var barnfattigdomen värst i modern tid under...
Att uttrycket ”en riktig söderböna” inte ska tas bokstavligt har människor lätt att förstå. Från tidig ålder lär vi oss nämligen att ord kan ha flera betydelser. Blir vi osäkra finns det lexikon till hjälp, där lingvister lagt tusentals timmar på att katalogisera ordens olika betydelser. Men de flesta mjukvaror som tolkar text arbetar inte alls på samma sätt, och de fel det kan resultera i har du säkert redan stött på – exempelvis om du använt autoöversättning från svenska till engelska. Men nu har forskare tagit fram en ny datormodell som kan hålla isär söderbönor och kidneybönor utan...
Vi omger oss med allt fler prylar och sensorer med batterier som måste laddas eller bytas med jämna mellanrum. Tänk om de istället kunde drivas med hjälp av inbyggda solceller. En lovande kandidat är plastsolceller eller så kallade organiska solceller som tillverkas av polymera material. Länge led de av för låg effektivitet och hållbarhet men under de senaste åren har forskningen gjort stora framsteg. I tidskriften Nature Energy presenterar forskare vid Linköpings universitet tillsammans med kinesiska kollegor en organisk solcell som visat sig kunna omvandla omkring 25 procent av vanlig...
För några år sedan fick norrskensforskare upp ögonen för ett fenomen, som sedan flera decennier har synts på bilder tagna av amatörer och polarskensskådare: ett blekt rosa eller lila stråk över himlen. Det varar mycket kortare tid än normalt polarsken, men ses ofta tillsammans med gröna norrskensränder som har liknats med stolparna i ett staket. När ingen kunde svara på vad detta var för något fick det bleklila bandet smeknamnet Steve. Nu har en forskargrupp från Kanada och USA för första gången lyckats mäta ett spektrum av ljuset från Steve , så att de kan se hur mycket ljus det avger i...
Den enda himlakropp som som tidigare har observerats efter en färd från något annat stjärnsystem är asteroiden 'Oumuamua som först skymtades i oktober 2017. Den nya kometen C/2019 Q4, som upptäcktes av den ryske amatörastronomen Gennady Borisov den 30 augusti 2019, har en hastighet och en bana som avslöjar att även den troligtvis har sitt ursprung någonstans långt bortom vårt solsystem. Till skillnad från asteroider innehåller kometer en stor andel flyktiga ämnen som förångas och bildar en atmosfär eller koma när en komet närmar sig solen. 'Oumuamua visade inga sådana tecken. På fotografiet...
Inkomstskillnaderna har ökat i stora delar av världen sedan 1980-talet. Fler och fler studier har sedan dess visat att det även finns ett samband mellan stora ekonomiska klyftor och liten social rörlighet. Detta samband kan även visas i form av ett diagram som brukar kallas för Gatsbykurvan , efter romanen från 1925 av Scott Fitzgerald. I länder eller områden med stora inkomstskillnader går alltså både rikedom och fattigdom i arv från generation till generation. Nu har nationalekonomer funnit detta samband även på lokal nivå i Sverige när man jämfört 125 arbetsmarknadsregioner i Sverige...
Tillsammans med forskare från Brasilien, Tyskland och USA har Nils Droste tagit fram en modell för hur rika länder skulle kunna bidra till bevarande av natur utan att lägga sig i andra länders självbestämmande. En grundprincip är att regioner ska få ersättning i förhållande till hur stor andel skyddad mark de har, och ju starkare skydd desto mer betalt. − Sedan får de lokala myndigheterna avgöra hur pengarna används bäst. Kanske går de till att förbättra skolorna, det spelar ingen roll, på det här sättet blir skyddad natur ekonomiskt värdefull för dem som beslutar om den, säger Nils Droste...
Med ökad global uppvärmning tinar mark som tidigare varit frusen året runt. När permafrosten tinar frigörs kol som legat fryst i tusentals år. När detta kol hamnar i floder och sjöar omvandlas det till växthusgaser och stiger från vattenytan till atmosfären. − Jag såg klimatförändringen framför mina egna ögon. På många av mina studieytor blev sjöarna fler för varje år på grund av all permafrost som tinat, säger Svetlana Serikova. Fram till nu har inga data funnits över utsläpp av växthusgaser från ryska sjöar och floder, trots att en av världens största floder rinner här, genom områden där...