Annons
Annons
Det är ont om gratisluncher i naturen och konkurrensen om resurser – som boplatser, partners och mat, har ett stort inflytande över ekosystemens näringsvävar. Ett sätt att undvika direkta konfrontationer över resurser är att anpassa dygnsrytmen, så att man är aktiv under perioder då konkurrensen är förhållandevis låg.
I ett stort antal länder så är det tydlig skillnad på hur religiösa yngre och äldre personer är. Det framgår av en ny rapport från Pew Research Center som jämfört personer som är över eller under 40 år gamla i över 100 länder. Det handlar om hur mycket man identifierar sig med en religiös grupp, hur ofta man besöker gudstjänst, hur stor andel som ber dagligen och hur många som beskriver religion som mycket viktig i livet. Störst skillnad mellan äldre och yngre finns inom gruppen som uppger att de ber dagligen. Till saken hör att även kvinnor är mer religiösa än män , varför den typiskt...
De senaste åren har världen blivit allt mindre fredlig, enligt senaste Global peace index . Hela 92 länder har fallit i sin fredsranking medan 71 har ökat under 2017. Gambia är det land som utvecklats mest positivt samtidigt som Qatar är det land som fallit mest. Global peace index har sedan tolv år rankat fredsnivån i 163 länder som rymmer 99,7 procent av världens befolkning. Rankingen bygger på 23 indikatorer. De handlar om allt från politisk stabilitet, relation till grannländer och hur mycket landet satsar på upprustning till antal döda i konflikter och nivån på terrorhot. De starkaste...
Samtidigt som medellivslängden ökar i Sverige så ser man ökade hälsoklyftor mellan olika grupper i samhället. Det framgår av en forskningsrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Bland kvinnor har ojämlikheten i hälsa ökat sedan 1990-talet, mätt som andel förtida döda (30–60-åringar). Risken att dö i förtid har minskat för kvinnor med hög inkomst, medan den tvärtom har ökat för kvinnor med de lägsta inkomsterna. För män är visserligen ojämlikheten större, men den är i stort sett oförändrad sedan 1990-talet. – Ju mer jämställt samhället blir, desto...
Kritiskt tänkande är ingen generell förmåga. Det framgår av en ny forskningsrapport som publicerats i Education Inquiry . Forskare från Uppsala universitet har analyserat 76 elevers prestationer på nationella prov i nian i ämnena svenska, historia, fysik och matematik. Frågorna i proven handlade specifikt om kritiskt tänkande, till exempel om att värdera olika källor i historia eller om att förhålla sig kritisk om olika energisystem i fysik. – Vi såg ingen överföringseffekt i kritiskt tänkande mellan olika ämnen. Att man är bra på att granska och värdera i svenska betyder inte att man är bra...
Forskare i USA och Japan har jämfört årets VM-boll med den som användes vid fotbolls-VM i Brasilien för fyra år sedan. Efter tester i vindtunnel har de kommit fram till att den nya VM-bollen inte flyger lika långt som sin föregångare. Vid hårda sparkar når den omkring 10 procent kortare visar forskarnas resultat som publicerats i tidskriften Journal of Sports Engineering and Technology . Orsaken är att den nya bollen har en något högre luftmotståndskoefficient vid högre hastigheter. I övrigt skiljer sig inte de båda VM-bollarna särskilt mycket åt aerodynamiskt, konstaterar forskarna. Återstår...
Runt om i världen pågår ett dussintal kliniska försök att bota sjukdomar med den så kallade gensaxen Crispr/Cas9. Metoden bygger delvis på forskning från Umeå och förekommer i spekulationer om ett kommande Nobelpris. Men nu har forskare upptäckt en tidigare okänd risk. – Metoden kan möjligen orsaka cancer, säger Bernhard Schmierer, cellbiolog vid Karolinska institutet i Stockholm. Tack vare gensaxen har det blivit enkelt att förändra en gen i celler från en patient. Kliniska forskare odlar sådana genförändrade celler i provrör och sprutar sedan in dem i patienter som experimentella...
För första gången har forskare entydigt kunnat påvisa komplexa kolföreningar på planeten Mars. Anledningen att leta efter sådana organiska ämnen är att man vill hitta tecken på liv -- men riktigt där är forskarna inte ännu. -- Målet är att hitta en molekyl som vi vet att den här på jorden bara bildas av levande organismer, säger biologen Magnus Ivarsson som är forskare på Naturhistoriska riksmuseet. Roboten Curiosity borrade i de tre miljarder år gamla sedimentavlagringarna på botten av en krater. När materialet hettades upp frigjordes många olika kolhaltiga molekyler. De här molekylerna kan...