Annons
Annons
Läkemedel som enbart påverkar bakterier i tarmen kan skydda blodkärl i hela kroppen, enligt forskare vid Cleveland Clinic i USA. Hjärtläkaren Stanley Hazen och hans medarbetare upptäckte år 2011 att tarmbakterier tillverkar ämnet TMAO när de bryter ner animaliska matvaror som rött kött, lever, äggula och feta mejeriprodukter. Sedan dess har det visat sig att människor med höga halter av ämnet i blodet löper ökad risk att få en stroke eller en hjärtattack. Nu har forskarna testat att behandla möss med ett ämne som hindrar deras tarmbakterier från att tillverka TMAO. Det ledde till att mössens...
Att våra husdjurskaniner är lugnare och mindre rädda än sina vilda ursprungsarter syns i deras beteende, men också i deras hjärnor. Det konstaterar en internationell forskargrupp, från bland annat Uppsala universitet, som studerat kaninhjärnor med hjälp av magnetkamera, MRI. Forskarna födde upp åtta vilda och åtta tama kaniner under likartade förhållanden och analyserade sedan MRI-data av deras hjärnor. I studien , som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS, redovisar de tre tydliga skillnader i hjärnans utveckling mellan vilda och tama kaniner. Tamkaninerna hade mindre hjärna i...
Även om Sverigedemokraternas väljare överlag vill ha mindre invandring så finns det två grupper bland sympatisörerna. Det visar en forskningsrapport från Institutet för framtidsstudier . Forskarna, som betecknar Sverigedemokraterna som ett högerradikalt parti, menar att en grupp på 43 procent kan beskrivas som främlingsfientliga (”xenofoba”), medan en större grupp på 57 procent även den vill minska invandringen, men ”utan att hysa djupare liggande antipatier gentemot invandrare”. Detta har undersökts utifrån en enkätfråga om i vilken grad man håller med om eller tar avstånd från påståendet: ”...
Globalt innehåller marken dubbelt så mycket kol som atmosfären. Men marken släpper också ut koldioxid. Det beror på mikroorganismernas nedbrytning av organiskt material. Även växternas rötter släpper ut koldioxid som kan nå atmosfären. Tillsammans kallas dessa processer för markandningen. Marken binder mer kol än vad den avger – den utgör en så kallad kolsänka. Men matematiska modeller visar att markandningen kommer att öka till följd av ökande temperaturer. Nu har amerikanska forskare kunnat backa upp detta med globala data från naturliga system. Forskarteamet har sammanställt och analyserat...
För den som kommer till platsen intill utkanten av Alvaret finns inte mycket att se, jämfört med Ölands andra långt mer kända fornborgar. Muren intill stranden har sjunkit ihop till ett ovalt stenröse och det enda som påminner om Sandby borgs våldsamma historia är några rätt knapphändiga skyltar från Riksantikvarieämbetet. Men sedan ett par år arbetar arkeologer med utgrävningar under delar av sommarhalvåren. Hittills har de hittat kvarlevor från 26 individer som alla har spår av våld – flera i form av skador från trubbigt våld mot huvudet. Arkeologerna tror att det kan finnas hundratals...
Vi vet att det finns flytande vatten under glaciärisen på flera platser på Antarktis, här på jorden. Enligt en gammal hypotes skulle det kunna gömma sig vatten nedbäddat under isen på planeten Mars. Nu har en italiensk forskargrupp använt sig av radarmätningar från ett instrument på den europeiska sonden Mars Express, som kretsar kring Mars sedan 2003. De rapporterar att de har funnit en reflekterande yta 1,5 kilometer under ytan i sydpolsområdet. De tolkar sitt fynd som en ungefär 20 kilometer bred vattensamling. Signalen stämmer överens med det radareko forskarna beräknar att de ska få från...
Månförmörkelser inträffar när jorden är mitt emellan solen och månen, så att månen hamnar i skugga. Eftersom månens bana kring jorden lutar lite i förhållande till jordens rörelse kring solen kommer månen att oftast hamna lite ovanför eller nedanför jordskuggan. Åtminstone ett par gånger om året blir månen åtminstone delvis förmörkad. Fredag den 27 juli 2018 kommer månen ovanligt nära mitten av jordens helskugga, och månförmörkelsen blir därför längre än de flesta. I Sverige går månen upp när den redan är på väg in i skuggan. Månen blir inte helt osynlig, för den återkastar fortfarande en del...
Långt ner i mellanhjärnan sitter en litet knippe nervceller som frigör signalämnet dopamin när livet leker. Cellerna ingår i hjärnans belöningssystem – och har en direkt koppling till kroppens immunförsvar, enligt israeliska forskare. Asya Rolls och hennes medarbetare vid tekniska högskolan Technion hittade ett sätt att aktivera dessa dopaminceller utan att påverka kroppen i övrigt. För två år sedan visade de att en sådan förändring i hjärnan stärker kroppens försvar mot en bakterieinfektion. Nu har de upptäckt att en daglig belöning av samma slag under två veckor även motverkar melanom och...