Annons
Annons
Personer med diabetes behöver ha koll på sitt blodsocker. Tidigare har enda sättet varit att ta blodprov genom att sticka sig i fingret flera gånger dagligen. De senaste åren har det blivit vanligare med blocksockermätare som sitter fast i huden och kan läsas av kontinuerligt till exempel med hjälp av mobilen. Dessa mätare kräver dock att en nål sticks in i huden där de suger upp hudvätska för att läsa av blocksockernivån, en process som kan göra ont. Forskare på Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm har utvecklat en lösning i form av en minimal blodsockermätare som kan föras in i det...
Män som är initiativrika och stresståliga får allt bättre betalt. Detta märks tydligast i privat sektor, där avkastningen på sådana sociala förmågor fördubblats mellan åren 1992 och 2013. Däremot har efterfrågan på intelligens minskat något sedan början av 2000-talet. Detta har forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering kommit fram till genom att kombinera mönstringsdata från 18-åriga män med deras löner när de är i 40-årsåldern. Under mönstringen görs ett test i kognitiva förmågor som liknar ett typiskt IQ-test. Dessutom bedöms sociala förmågor, som bland...
Det finns ett samband mellan genetisk profil och resultatet av kbt-behandling vid depression. Det visar en ny studie från Karolinska institutet. Tidigare forskning har visat att depression är ärftligt till ungefär 40 procent. Lägg därtill att kbt bara har effekt i ungefär hälften av alla behandlingar. Därför har KI-forskarna studerat hur förändring av depressionssymtom under kbt-behandling hänger samman med genetisk variation. I studien deltog gjorde 894 patienter diagnostiserade med depression och som fått kbt-behandling på internet. De blev alla DNA-testade och undersöktes bland annat för...
Med hjälp av avancerad kamerateknik har ett forskarteam med deltagare från Österrike och Schweiz lyckats studera enskilda beteenden hos tusentals svartmyror. Det finns två tydliga grupperingar hos arbetarna i myrornas kolonier. De yngre arbetarna stannar inne och sköter om larverna och drottningen medan de äldre ger sig ut och samlar ihop mat till kolonin. Dessa myror löper störst risk att smittas av patogener som bakterier, virus och mögelsvampar. Forskarna kunde visa att om en smitta drabbar en koloni så förändras dess sociala mönster. Bland annat minskar kontakten mellan de äldre och de...
Partikelfysiken kräver ofta enorma experiment, som partikelacceleratorn LHC i Schweiz en omkrets på 27 kilometer. Där kollideras protoner med varandra vid höga hastigheter, och ur den energi som frigörs bildas nya partiklar. Men nyligen gjorde en amerikansk forskargrupp ett experiment med en utrustning som inte är större än ett vanligt rum, där de genom att studera vardagliga elektroner kunde säga något om exotiska okända partiklar som fysiker hoppas kunna upptäcka. Experimentet kallas Acme , och bygger på att mäta en speciell egenskap hos elektronen som kallas elektriskt dipolmoment, och som...
Ytan och atmosfären på Mars har utforskats med robotar och med instrument i omloppsbana. Nu ska landaren Insight undersöka det inre av Mars. Den har med en seismometer som ska mäta vibrationer från "Marsbävningar" och meteoritnedslag. Ett annat instrument ska borras ned i marken och mäta temperaturen. Undersökningarna ska ge en bild av hur planeten är uppbyggd och hur den har bildats och utvecklats. Landningen är en känsligt och tekniskt utmanande del av ett uppdrag som detta, men Insight sattes ned på ytan helt enligt planen i slutet av november. Uppdraget planeras vara i två år, vilket är...
Att dela med sig av sina pengar och sin tid för att man bryr sig om andra ger även egna fördelar. Det visar en studie där svenska forskare har analyserat europeiska och amerikanska data om inkomst och barnafödande. Statistiken har de sedan kombinerat med att ställa frågor om attityder och beteende. Resultaten visar att de som agerat mest osjälviskt får flest barn och att de måttligt osjälviska får högst lön. Lägg till detta att tidigare forskning visar att osjälviska personer är lyckligare, har bättre hälsa och har bättre relationer än själviska. Bakom studien står forskare vid Institutet för...
Inuti våra tänder finns strukturer som kan jämföras med trädens årsringar, fast de bildas snarare veckovis än årsvis. Med hjälp av laser kan man kartlägga ringarna ­– och precis som hos träden ger ringarnas bredd en bild av hälsan under perioden då ringen bildades. Ju bredare ring, desto bättre hälsa. Ett internationellt forskarteam har analyserat tänder från två unga neandertalare som levde i en grotta i Frankrike för 250 000 år sedan, samt från en människa som levde på samma plats för drygt 5 000 år sedan. Resultaten har publicerats i Science advances. Forskarna började med att mäta...