Annons
Annons
Ur senaste numret - F&F 2/20
Antibiotikaresistens – När medicinen inte botar

Antibiotikaresistenta bakterier är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa. Bara inom EU avlider 33 000 människor årligen av sjukdomar som de orsakar. Svenska forskare testar nu nya metoder för att överlista bakterierna.

Dessutom
Solsystemets häftigaste månar
Kärlek på nätet – algoritmer gör valet
Svenskarna blir mindre toleranta
Skorpioner är mästare på kärlek
Torv – lika svart som olja
Annons

Beteendet filmades under en dykexpedition vid Farne Island, som ligger utanför Englands nordöstra kust. Filmen visar en gråsälshanne som närmar sig ett antal honor och som klappar ihop sina fenor med stor kraft så att en ljudlig knall uppstår. Själva ljudet är känt sedan tidigare, det har förekommit på flera ljudupptagningar från gråsälars parningssäsonger. Men först nu har man lyckats visa hur det uppstår. Forskarna bakom upptäckten, som har publicerats Marine mammal science , tror att beteendet är en del av gråsälens parningsritualer. Antingen ska det imponera på honor eller skrämma bort...
En 3D-skrivare är en maskin som kan ta emot en digital, tredimensionell modell och ”skriva ut” den genom att bygga upp lager på lager av ett material, vanligtvis nedsmält plast som sprutas ut i en tunn tråd. Sedan ett år har forskare på Skånes universitetssjukhus kombinerat denna teknik med läkekonstens magnetkamera, även kallad datortomografi, för att skriva ut exakta kopior av patienters organ. – En enorm del av hjärnan är inriktad på att ta emot känselintryck och just kirurger är väldigt taktila. Den utskrivna modellen ger en mycket bättre 3D-förståelse än på en skärm och är enklare att...
Efterfrågan på digitalt material ökar från både forskning och allmänhet. Därför går Kungliga biblioteket, KB, och universitetsbiblioteken i Lund, Stockholm, Göteborg, Umeå och Uppsala ihop för att snabba på digitaliseringen av allt som tryckts i Sverige. Allt finns inte samlat på KB, utan är utspritt på lärosäten landet runt. Alla arbetar på sitt sätt med att digitalisera materialet, i olika takt och med olika resurser. Men för att få verklig fart på arbetet och säkra en minsta gemensam kvalitet behövs samarbete, framhåller biträdande riksbibliotekarie Lars Ilshammar. – Arbete pågår på alla...
När människor får skatta hur de mår uppger ungefär 15 procent att de besväras av social ångest. Men för att få en diagnos måste ångesten påverka livet på ett handikappande vis. – De flesta tycker att det tar emot att prata inför en grupp, men personer med social ångest kan exempelvis avstå från att söka eller hoppa av en utbildning för att man måste hålla föredrag. Eller undvika att ta ett karriärsteg för att det kräver mer sociala interaktioner, exemplifierar Tomas Furmark, professor i psykologi vid Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet. Social ångest är något vanligare hos...
Sedan 2011 har den ekonomiska standarden ökat med 14 procent i Sverige, efter justering för inflationen. Men nu avmattas inkomstökningen, rapporterar SCB . Den har bara ökat med 0,8 procent det senaste året. Även inkomstskillnaderna har minskat på senare år. År 2018 års nivå är den lägsta sedan 2014, sett till Gini-koefficienten (även globalt verkar en liknade tendens synas ). Andelen fattiga, personer med ”låg ekonomisk standard”, har legat rätt konstant sedan 2008. Det handlar om ungefär 13–15 procent av befolkningen. Den stora ökningen av dem skedde under 00-talet då gruppen ökade från 9...
Bakom den interaktiva kartan står forskare vid amerikanska Johns Hopkins University. Förutom antalet smittade i Kina och utanför Kina redovisas även antalet registrerade döda. Det nya coronavisurset, 2019-nCoV upptäcktes i december och den snabba spridningen har fått WHO att utlysa ett internationellt hälsonödläge .
Formationen Yarrabubba i västra Australien har länge varit intressant för geologer som studerar jordens historia. På drygt två miljarder år hinner vind och vatten och geologiska krafter radera ut de flesta spåren av även ett stort meteoritnedslag. Inget återstår av den ursprungliga cirkelformade kratern, utom spår av det som tidigare var upphöjningen i kraterns mitt. Nu har några forskare analyserat mineralkorn härifrån och mätt nedslagets ålder till 2,23 miljarder år . Det betyder att detta är den äldsta kända nedslagskratern på jorden. Det kan jämföras med att jorden är ungefär 4,5...
Med en våldsamt skakande timslång dans uppvaktar skorpionhannen sin utvalda hona. Om hon samtycker tar de varandras klor och fortsätter dansen tillsammans. Bara döden kan skilja dem åt.