Annons

Fakta om kunskapsöversikten

CERA står för Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk, och beroende, och uppdraget att ta fram kunskapsöversikten fick institutionen av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Översikten heter ”När datorspelandet blir problematiskt – en kunskapsöversikt om gaming disorder hos barn och unga”, och bakom den står forskarna Jenny Rangmar och Sara Thomée.