Annons

Fel namn i bildtexten på sidan 43

Bilden på sidan 43 i papperstidningen (F&F 9/2011) föreställer Charles Best (1899-1978) och Frederick Banting (1891-1941), inte Joseph von Mering och Oskar Minkowski som vi felaktigt skrev.