Annons

Jordbruket och övergödningen

Jordbrukets läckage av näringsämnen till sjöar och hav är en viktig källa till övergödningen. År 2014 stod jordbruket för 42 procent av kväveläckaget och 35 procent av fosforläckaget till havsmiljön.