Annons

Nattvarden – en säregen måltid

Det är inte bara reglerna för vad man får eller inte får äta som är intressanta. Lika viktigt är hur man äter, med vilka man äter och vad måltiden uttrycker på ett symboliskt plan, menar Lena Roos.

Den kristna nattvarden är en sådan symbolisk måltid, egentligen med ett högst säreget innehåll. Kanske tänker vi inte så mycket på det eftersom vi sedan århundraden blivit vana vid denna besynnerliga rit. Men nattvarden beskriver en av de mest tabubelagda handlingarna som finns inom de flesta kulturer – att äta en annan människas kött och att dricka hennes blod.

På 1200-talet blev det en vedertagen dogm inom kyrkan att brödet och vinet i nattvarden inte bara symboliskt utan handgripligen var Kristi kropp och blod.

– Det verkar som det här var en problematisk förändring för de kristna. Man kan gissa att det här med att äta Jesus kropp och dricka hans blod var ganska laddat i början, säger Lena Roos.

Hon berättar att samtidigt som synen på nattvarden förändrades började det gå historier om att judar rövade bort kristna barn för att dricka deras blod och äta deras kött. Religionshistorikerna har tolkat det här som en projicering från de kristna eftersom de hade bekymmer med det rituella innehållet i nattvarden.

Inom protestantismen avvisar man tanken på att brödet och vinet omvandlas till Kristi kropp och blod.