Annons

Förindoeuropeiskt

I Sigillen berättar, avdelningen Bilden i F&F 5/09, om den så kallade indusskriften kom språket att felaktigt omnämnas som fornindoeuropeiskt. Förindoeuropeiskt ska det vara. Texten på nätet är korrigerad.